Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68)322 91 96,
fax (68)322 91 84


Szkolenia Energetyczne

AKTUALNOŚCI

Zmiana wymogów w uzyskaniu licencji dla pośredników i zarządców nieruchomości

Data: 2008-01-21

Od 1 stycznia 2008 r. osoby z wyższym wykształceniem, ukończonymi studiami podyplomowymi oraz praktyką zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami mogą otrzymac licencję zawodową pośrednika w obrocie nieruchomościami lub zarządcy nieruchomości bez konieczności złożenia egzaminu przed Państwową Komisją Kwalifikacyjną.

1 stycznia 2008 roku weszła w życie nowelizacja przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami w części dotyczącej wykonywania działalności zawodowej w dziedzinie gospodarki nieruchomościami. Nowelizacja ta zmieniła m.in. wymogi, które muszą spełnić osoby ubiegające się o nadanie licencji zawodowej w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

Przepis art. 182 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymał brzmienie: "Licencję zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
 3. posiada wyższe wykształcenie;
 4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami;
 5. odbyła praktykę zawodową w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami".

Natomiast przepis art. 187 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami otrzymał brzmienie: "Licencję zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami nadaje się osobie fizycznej, która:

 1. posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych, za składanie fałszywych zeznań oraz za przestępstwa skarbowe;
 3. posiada wyższe wykształcenie;
 4. ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania nieruchomościami;
 5. odbyła praktykę zawodową w zakresie zarządzania nieruchomościami".

Z powyższego wynika, że od dnia 1 stycznia 2008 r. osoby spełniające ustawowe wymogi mogą otrzymać licencję zawodową odpowiednio w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami lub zarządzania nieruchomościami bez konieczności przystąpienia do egzaminu.

W tym celu kandydat powinien złożyć do Ministra Infrastruktury wniosek o nadanie licencji zawodowej. Formularz wniosku znajdzie się na stronie internetowej ministerstwa wraz z treścią rozporządzeń wykonawczych do zmienionej ustawy o gospodarce nieruchomościami. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów określonych odpowiednio w art. 182 ust. 1 i 187 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Wykaz tych dokumentów zamieszczony zostanie na drugiej stronie formularza wniosku. Złożone wnioski będą podlegały rozpatrzeniu przez Państwową Komisję Kwalifikacyjną, powołaną przez Ministra, która w tym przypadku będzie przeprowadzała postępowanie jednoetapowo, bez udziału kandydata.

Natomiast z dniem 31 grudnia 2007 r. zmieniły się przepisy wykonawcze, dotyczące osób, o których mowa w przepisie art. 13 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz o zmianie niektórych innych ustaw w brzmieniu nadanym przepisem ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 249, poz. 1827). Powołany art. 13 dotyczy kandydatów, którzy nie spełniają obowiązujących obecnie wymogów ustawowych, ponieważ posiadają jedynie średnie wykształcenie lub też posiadając wyższe wykształcenie, ukończyły jedynie kurs specjalistyczny, a nie studia podyplomowe. Przepisem art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. osoby te zostały zobowiązane do złożenia wniosku o dopuszczenie do postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 grudnia 2007 r. oraz do przejścia z wynikiem pozytywnym postępowania kwalifikacyjnego (w tym zdania egzaminu) do dnia 31 grudnia 2008 r.

31 grudnia 2007 r. wszedł w życie zmieniony przepis § 31 rozporządzenia z dnia 17 lutego 2005 r., umożliwiający kandydatom trzykrotne przystąpienie do pisemnej części egzaminu w 2008 r., zanim postępowanie kwalifikacyjne będzie można uznać za zakończone wynikiem negatywnym.

Więcej o sytuacji prawnej kandydatów ze średnim lub wyższym wykształceniem i ukończonym kursem specjalistyczny można znaleźć TUTAJ.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
wersja do drukuWSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved