Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68)322 91 96,
fax (68)322 91 84


Szkolenia Energetyczne

AKTUALNOŚCI

Wiceminister P. Styczeń na spotkaniu z zarządcami nieruchomości

Data: 2008-09-25

19 września br. Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń otworzył spotkanie zarządców nieruchomości, zorganizowane przez portal internetowy zarzadcy.com.pl. W spotkaniu uczestniczyła grupa ponad 250 osób związanych zawodowo z rynkiem nieruchomości, firmami świadczącymi usługi na rzecz gospodarki komunalnej oraz z bankami finansującymi inwestycje budowlane i remontowe.

Otwierając spotkanie Wiceminister P. Styczeń wyraził nadzieję na merytoryczną i otwartą dyskusję nad propozycjami przygotowywanych w resorcie zmian ustawowych, związanych z budownictwem i rynkiem nieruchomości. Podsekretarz Stanu zwrócił szczególną uwagę na kwestię efektywności energetycznej zarządzanych budynków. Podkreślił, że przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych w budynku przynosi wymierny zysk ekonomiczny, poprawia stan techniczny obiektów oraz powoduje wzrost zdolnościkredytowej właścicieli nieruchomości, ze względu na ich wyższą wartość rynkową.

Przypominając o konieczności dostosowania prawa krajowego do norm unijnych zwrócił uwagę na fakt, że efektywność energetyczna budynków leży w interesie zarządców nieruchomości, zatem to przede wszystkim im powinno zależeć na jak najszerszym i kompleksowym prowadzeniu prac modernizacyjnych i remontowych.

W dalszej części wystąpienia Podsekretarz Stanu Piotr Styczeń odniósł się do przygotowywanych w resorcie zmian w Prawie spółdzielczym. Wyjaśnił zależności, jakie będą funkcjonować pomiędzy Radami Nadzorczymi, Zarządami i Członkami Spółdzielni oraz wskazał na możliwości rozwoju dla podmiotów świadczących usługi konkurencyjne wobec tych, dotychczas oferowanych przez zarządy spółdzielni.

Wiceminister P. Styczeń poinformował również o planowanych zmianach prawnych, dotyczących wspierania budowy lokali socjalnych i komunalnych w gminach.

Odnosząc się do kwestii rzetelności zawodowej zarządców Podsekretarz Stanu przypomniał o roli, jaką w systemie oceny ich pracy na rzecz lokatorów pełni Komisja Odpowiedzialności Zawodowej. Podkreślił również stopień i zakres współpracy Komisji z Ministerstwem Infrastruktury.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
wersja do drukuWSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved