Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68)322 91 96,
fax (68)322 91 84


Szkolenia Energetyczne

AKTUALNOŚCI

Świadectwa charakterystyki energetycznej w pytaniach i odpowiedziach

Data: 2008-11-17

Po 1 stycznia 2009 roku nie będzie można uzyskać pozwolenia na użytkowanie budynku, jeśli nie będzie on posiadał świadectwa charakterystyki energetycznej - powiedział 12 listopada br. w siedzibie Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" Podsekretarz Stanu Olgierd Dziekoński. Wiceminister uczestniczył w spotkaniu z dziennikarzami poświęconym podpisaniu rozporządzeń związanych z metodologią sporządzania świadectw. Konferencję zorganizował Związek Pracodawców Producentów Materiałów dla Budownictwa przy współpracy z Instytutem Techniki Budowlanej.

Podczas spotkania zaprezentowano trzy podpisane 6 listopada rozporządzenia Ministra Infrastruktury:

  • rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej;
  • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
  • rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Prezes Związku Ryszard Kowalski poinformował, że podpisane rozporządzenia stanowią wypełnienie ustaleń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Wiceminister Olgierd Dziekoński dodał, że uchwalona 19 września 2007 r ustawa o zmianie ustawy - Prawo Budowlane nie wzbudziła zastrzeżeń Komisji Europejskiej podczas notyfikacji, a trzy podpisane rozporządzenia umożliwią sporządzanie świadectw od 1 stycznia 2009 r.

Odpowiadając na pytania dziennikarzy Dyrektor Departamentu Rynku Budowlanego i Techniki Zbigniew Radomski wyraził przekonanie, że informacje dotyczące zapotrzebowania na energię zawarte w świadectwie charakterystyki energetycznej będą cennym uzupełnieniem wiedzy o nieruchomości będącej przedmiotem obrotu. O ostatecznej cenie transakcyjnej decydują także inne czynniki takie jak między innymi cena i lokalizacja.

Wszystkie trzy rozporządzenia będą obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
  3. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
wersja do drukuWSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved