Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68)322 91 96,
fax (68)322 91 84


Szkolenia Energetyczne

AKTUALNOŚCI

UWAGA! Nowe wzory formularzy

Data: 2010-08-09

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zostało opublikowane i weszło w życie rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz.U. Nr 140, poz. 945). Oznacza to m.in., że wszystkich organizatorów doskonalenia obowiązuje nowy wzór zgłoszenia programu kształcenia, nowy wzór zaświadczenia oraz nowy wzór rejestru wydanych zaświadczeń. Tym samym, zgłoszenia programów kształcenia, które nie będą zgłoszone na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w rozporządzeniu, będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury umieszczony został nowy wzór zgłoszenia programu kształcenia w trzech najbardziej popularnych formatach. W najbliższym czasie na stronie internetowej opublikowane zostaną również: wzór zaświadczenia (w dwóch najbardziej popularnych formatach) oraz nowy wzór rejestru wydanych zaświadczeń.

Spis treści Dziennika Ustaw: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010140000001.pdf

Treść rozporządzenia: http://dokumenty.rcl.gov.pl/D2010140094501.pdf

Informacja: Departament Gospodarki Nieruchomościami Ministerstwo Infrastrukturywersja do drukuWSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved