Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Stowarzyszenie Dyrektorów i  Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Strona Główna
Strona Główna
Kontakt
Kontakt


szukaj
Do obejrzenia tej strony wymagany jest zainstalowany Flash Player w wersji 6.0 lub nowszej oraz właczona obsługa Java Script. Wydaje się, że jedna z tych technologii nie jest dostępna w Twojej przeglądarce.
Włącz obsługę Java Script lub
kliknij tutaj aby zainstalować plug-in Flash Player.

Aktualności

2017-09-01

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 20 lipca 2017

Uprzejmie informuję, że w dniu 20 lipca 2017 r. uchwalona została nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, w której przewidziano szereg zmian dotyczących działalności zawodowej w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami, w tym szczególnie istotnych i oczekiwanych przez środowisko zawodowe pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z dnia 8 sierpnia 2017 r. pod poz. 1509. Nowe przepisy zaczną obowiązywać co do zasady od dnia 1 września 2017 r.

więcej »

2015-06-11

Gminy walczą o państwowe dopłaty na budownictwo socjalne

Wartość wniosków złożonych przez samorządy do państwowego banku BGK na dopłaty do budownictwa socjalnego już przekroczyła zarezerwowaną pulę 63 mln zł.

więcej »

2015-01-20

Rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin

Jak podaje Serwis Samorządowy PAP rewitalizacja będzie kolejnym zadaniem własnym gmin - przewiduje projekt założeń ustawy o rewitalizacji przygotowany przez MIR.

więcej »

2014-06-05

Wystapienie Rzecznika Praw Obywatelskich ws. lokali komunalnych

Rzecznik Praw Obywatelskich sygnalizuje w wystąpieniu problem dotyczący zasadności pozostawania w obrocie prawnym uregulowania zawartego w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, nakładającego na gminy obowiązek określenia w uchwale dotyczącej zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy również zasad wynajmowania lokali mieszkalnych o powierzchni powyżej 80 metrów kwadratowych.

więcej »

 
65-120 Zielona Góra,
ul. Zjednoczenia 110
tel. (68)322 91 96,
fax (68)322 91 84


Szkolenia Energetyczne

AKTUALNOŚCI

KSIĘGOWE ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE

Data: 2012-01-27

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie stałego doskonalenia zawodowego przez rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej informuje, iż w dniu 14.02.2012 r. o godzinie 9.00 przy ul. Wrocławskiej - Grzegorza Zarugiewicza 12 a, "PALMIARNIA" odbędzie się seminarium o tematyce: KSIĘGOWE ZAMKNIĘCIE ROKU WE WSPÓLNOTACH MIESZKANIOWYCH I ROZLICZENIA PODATKOWE. Numer nadany przez Ministerstwo Infrastruktury - 6338. Ukończenie seminarium gwarantuje odbycie 6 godzin edukacyjnych kształcenia.

PROGRAM KSZTAŁCENIA:

9.00-10.30 EWIDENCJA KSIĘGOWA TYPOWYCH ZDARZEŃ GOSPODARCZYCH
10.30- 10.40 Przerwa.
10.40-12.20 USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO WE WSPÓLNOCIE MIESZKANIOWEJ
12.20-12.30 Przerwa.
12.30-13.15 PRZYGOTOWANIE ZEZNANIA O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTYCH PRZYCHODÓW I PONIESIONYCH KOSZTÓW
13.15-14.00 WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA W ŚWIETLE USTAWY O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Odpłatność za seminarium wynosi 150 zł (dla członków STOWARZYSZENIA 50 zł), płatne na konto STOWARZYSZENIA do dnia 8.02.2012 r.

Zgłoszenia należy dokonywać listownie na adres:

Stowarzyszenie Dyrektorów i Prezesów Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej, 65-120 Zielona Góra, al. Zjednoczenia 110 bądź faksem pod nr (068) 322-91-84 do dnia 8.02.2012 r.

W przypadku nie zebrania odpowiedniej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo odwołania seminarium lub przeniesienie na inny termin.

Z poważaniem
Dyrektor Biura

Marta Malesińska

KARTA ZGŁOSZENIA
Karta zgłoszenia format application/pdf

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

  1. Karta zgłoszenia Materiał dla kursantów
  2. Karta zgłoszenia Interpretacja z 5.03.2008
  3. Karta zgłoszenia Cit-8
  4. Karta zgłoszenia Cit-8/0
  5. Karta zgłoszenia Interpretacja z 23.12.2003
  6. Karta zgłoszenia Interpretacja z 21.06.2011
  7. Karta zgłoszenia Broszura inforamc.vatMFwersja do drukuWSTECZ | GÓRA


Copyright© 2007 SDiP ZGMiK All Rights Reserved